โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
เปิดเรียนวันแรก ครูฝึกสอนแนะนำตัว

21 พฤษภาคม 2560
***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
21 พฤษภาคม 2560