โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
ครูใหม่

21 พฤษภาคม 2560


โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนได้รับครูบรรจุใหม่มา 1 คน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2560

 

***********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
21 พฤษภาคม 2560