โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
16 มิถุนายน 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมเชียร์แห่งประเทศไทย
มอบเบาะจิ๊กซอร์สำหรับการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนเป็นจำนวน 60 ชิ้นมูลค่า 35,000 บาท
โดยครูบอม อภิวัชญ์ เทพมณี เป็นผู้ประสานงาน ครูปลาสุวิมล และครูตุ่ม ปราถนา ร่วมรับมอบ 16 มิ.ย. 2560
ทีมเชียร์ลีดเดอร์ของบ้านเราได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้ลูกหลานทีมเชียร์ลีดเดอร์ขึ้นอีกระดับ

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
14 มิถุนายน 2560