รงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
15 มิถุนายน 2560
///ครูฝึกสอนรับไหว้ครูจากเด็กๆ และไหว้ครูพี่เลี้ยง ////**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
16 มิถุนายน 2560