รงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
15 มิถุนายน 2560
////ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน///15 มิย.60
ปีนี้มีผู้สมัครทั้ง ม.1 ม.2 ม.3 ทั้งหมด 6 คน ที่ 1 กับที่ 2 คะแนนสูสี
ผลคือ เด็กหญิงธัญวดี โลหะกฤษณะ น้องสแตมป์ นักเรียนชั้น ม.1 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน
ทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนปี 2560

.น้องแสตมป์เป็นเด็กมีความสามารถผลงานทางวิชาการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับเกียรติบัดร
ทั้งชนะเลิศรองชนะเลิศจากการประกวดระดับเขตมาทุกป
ี เคยไปประกวดระดับภาคได้รองชนะเลิศกลับมา

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
16 มิถุนายน 2560