โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
15 มิถุนายน 2560
ไหว้ครู 2560
15 มิถุนายน 2560 ครูสำเนียง เจริญสุข เป็นประธาน แทนผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม คุณครูชาลินี คำโสภา เป็นพิธีกร
**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
16 มิถุนายน 2560