โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
26 มิถุนายน 2560
///สนุกวันสุนทรภู่ ///
.....มีสัมภาษณ์ตัวละครเรื่องพระอภัย แจกเกียรติบัตรรางวัลผู้ชนะกิจกรรมต่างๆ เช่นวาดภาพ
ผ่านไปด้วยความสนุกกว่าทุกปีิ
คุณครูทุกคน กรรมการจัดงาน ครูเล็กพิธีกรบนเวที
ครูเพ็ญ ครูเติ้ล ครูใจ ครูน้ำนิ่ง ครูตาล ครูป๊อป ครูนิ ครูหนิง กรรมการให้คะแนนการแสดง ครูพงษ์ ครูบอส ตากล้อง

**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
26 มิถุนายน 2560