โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
7 กรกฎาคม 2560
///แห่เทียน 2 วัด/// ณ. ที่วัดหนองนกกะเรียนและวัดคอเขา
.... โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนนำโดยผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม พร้อมคณะครูผู้ปกครองและนักเรียน
นำต้นเทียนพรรษาไปถวายวัด มีคณะกลองยาวของครูเอกแห่ขบวน


**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
7 กรกฎาคม 2560