โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
11 กรกฎาคม 2560
ผอ.วิชัย นำคณะครูตรวจรับงานเป็นครั้งสุดท้าย มีครูประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจรับครูเอ้ิ้น และครูเอกผู้ตรวจ
เพื่อยืนยันความเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยของการก่อสร้าง และเป็นหลักฐานให้เขตอนุมัติจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ช่าง**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
11 กรกฎาคม 2560