โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
27 กรกฎาคม 2560
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 ช่วงบ่ายคณะครูได้จัดประชุมบรรยายถึงประวัติธงชาติไทยให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ฟัง โดยมีคุณครูกนิษฐา ทองลิ่มเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารเวิร์คชอป
**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
27 กรกฎาคม 2560