โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
27 กรกฎาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10 พระราชสมภพตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม (2495)
รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังทำความดี และประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนสถานของแต่ละศาสนา
หรือตามความเหมาะสมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

...........เช้าวันนี้ผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
ใส่บาตรอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10 ที่บริเวณโรงเรียน**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
27 กรกฎาคม 2560