โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
4 สิงหาคม 2560
.วันนี้คุณหมอมุกดา พรหมมินทร์ จากโรงพยาบาลตำบล มาฉีดวัคซีนให้นักเรียน มีคุณครูเดือนเพ็ญ กันนะ ฝ่ายสุขภาพนักเรียนคอยดูแล
ไฮไลท์วันนี้เป็นช่วงป.6 ของคุณครูดวงใจ แก้วมณี น้องจิว กลัวเจ็บ จนคุณครูต้องช่วยกัน ในที่สุดน้องจิวแทบไม่รู้ตัวว่าโดนเข็มจิ้มตอนไหน 


**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
1 สิงหาคม 2560