โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
12 สิหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่โดยมีผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่มเป็นประธานในพิธี เริมด้วยผู้อำนวยการกล่าวนำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ตามด้วยเพลงสดุดีมหาราชา นักเรียนร้องเพลงเกี่ียวกับพระคุณแม่ ผอ.แจกเกียรติติบัตรแม่ดีเด่นและลูกดีเด่นประจำปี
แจกเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการ ประกวดความสามารถต่างเนื่องในวันแม่ และปิดท้ายด้วยลูกมอบดอกไม้ให้แม่

      

 

 

 **********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
12 สิงหาคม 2560