โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
6 กันยายน 2560
ติดป้ายคำคม
ครูฝึกสอน ช่วยกันเขียนป้ายคำคมสอนใจ ติดตามต้นไม้บริเวณโรงเรียน
ทั้งนี้ผลิตจากแผ่นไม้ฝาบ้านที่ทิ้งใช้งานไม่ได้มาตัดขัดเรียบ เขียนตัวหนังสือทาน้ำมันเงาทับ
สวยงามน่าชมสะดุดตาถึงแม้ว่าาสีจะกลืนกับธรรมชาติ เป็นแนวคลาสสิคแฮนด์เมดทีมีคุณค่าทั้งฝีมือและความคิด**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
6 กันยายน 2560