โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701510 โทร 032 735242
3 เมษายนยน 2561
จากการแข่งขันระดับอาเซี่ยนที่ประเทศสิงค์โปร์ คณะทีมเชียร์ NKR ของโรงเรียนเดินทางไปแข่งขันในนาม
ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล

เที่ยงวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้เดิินทางกลับถึงบ้าน อ.จอมบึง เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ห้า
โดยมีีนายอำเภอจอมบึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน คณะครู
และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ของอำเภอให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและโค๊ชบอม

     
    
**********************************************************
ครูดิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รายงาน /ภาพ
3 เมษายน 2561