บิดาของคุณครูอรรถอนนต์กองแก้ว คุณพ่อ ทัน กองแก้ว เสียชีวิตด้วยโรคชรา
วันที่ 3 มิถุนายน 2549 อายุ 74 ปี

สวดพระภิธรรมทุกคืนที่บ้านหมู่ 4 หนองนกกะเรียน
พระราชทานเ้พลิงศพวันที่ 8 มิถุนายน 2549 ณ เมุรวัดหนองนกกะเรียนคืนวันที่ 5 มิถุนายน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
คณะครูกลุ่มสหพัฒนา และ อบต.รางบัวเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ภาพ : ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน จุดธูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย


ภาพ : จากซ้าย ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน
ผอ.นิพนธ์ เอี่ยมชื่น โรงเรียนบ้านหนองแร้ง
ผอ.ณัฐวุุฒิ ทองเอีย รร.บ้านเบิกไพร
ผอ.เฉลิมศักดฺ์ บุณประเสริฐ รร.ชุมชนวัดรางบัว


ผอ.เฉลิม เทพสวัสดื์ รร.บ้านจอมบึง


คณะครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
จากซ้าย คุณครูเรไร คคณครูเดือนเพ็ญ คุณครูสัญญา
คุณครูสำเนียง และไม่เห็นในภาพต่อไปทางขวาคือ
คุณอรุณภรรยาครูสมพงษ์ และครูประดิษฐ์ ผู้ถ่ายภาพ


คณะครูถวายปัจจัย

คุณครูเดือนเพ็ญ กันนะ ตัวแทนคณะครู รร.บ้านหนอง
นกกะเรียน มอบเงินช่วยเหลือกับคุณแม่ ของคุณครู
อรรถอนนต์

ชาวบ้านร่วมฟังพระสวดพรัะอภิธรรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 5 มิถุนายน 2549