โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนร่วมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปีในหลวง
(งานกิจการนักเรียน)
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนถึงแม้อยู่ห่างไกล กทม.แต่ภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วม ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปีในหลวง
โดยตกแต่งบริเวณโรงเรียนด้วยธงชาติและธงตราสัญลักษญ์ จำนวน 60 ผืน และปรับแต่งเพิ่มเติมปรับปรุงความสะอาด
บริเวณโรงเรียน เพื่อถวายราชสัการะแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้เาอยู่หัวงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 6 มิถุนายน 2549