ผู้อำนวยการอาทิตย์ จำปาถิ่น
และคณะครูร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อครูอรรถอนนต์ กองแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

8 มิถุนายน 2549 16.00 น วัดหนองนกกะเรียน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี


ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์


ผอ.กฤติยา พลอยเรียง


ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน


พระครูปทุมมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง


คณะครูี้


คุณครูอรรถอนนต์ กองแก้ว


คุณครูสัญญา รัตนบำรุง อ่านประวัติ


ผู้อำนวยการ อาทิตย์ จำปาถิ่น ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสกุล

: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 8 มิถุนายน 2549