ศึกษานิเทศเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
14 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 น.
คณะศึกษานิเทศเขต รบ.1 มาตรวจเยี่ยมเสนอะแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของเขต


ท่านศน. ปกรณ์ ให้คำแนะนำการดูแลคอมพิวเตอร์แก่ฝ่ายงานธุรการ
ติดตั้ง กันไวรัส AVG
กำจัดสปายแวร์ด้วย สปายโบท


ท่าน ศน.ทศพล (ขวา) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
ดูการฝึกปฎิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และมอบ แผนซีดี โปรแกรม อีบุ๊ค ไว้ใช้งาน
โดยบอกว่า โรงเรียนเราเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนของเขตที่ทางเขตมอบให้
พร้อมกันนี้ท่านยังได้แนะนำ กึ่งอบรมสดๆ สาธิตการใช้งาน
เดี๋ยวนั้นเลยให้กับคณะครูผู้ดูแลห้องคอมได้ดูและทดลอง
ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการใช้งาน
นอกจากจะฝึกการใช้งานคล้ายๆ ไมโครซอพเวิร์ดแล้ว
ความพิเศษ อยู่ที่สามารถเก็บงานได้ทุกรูบแบบของงานนำเสนอ รวมทั้งมัลติมีเดีย และ HTML
และที่สำคัญสามารถเก็บงานพร้อมเผยแพร่
ทางอินเตอร์เนตด้วย


Flip_Publisher_คู่มือ+โปรแกรม
โปรแกรมนี้ "ครูจ๋า" เคยนำมาเผยแพร่แนะนำการใช้งานกับคณะครู หลายๆ โรงเรียนเมื่อปีที่แล้ว
แต่โปรแกรม
ไม่มีหมายเลขซีเรียล หมดอายุการใช้งานไปภายในเดือนเดียว
โปรแกรมนี้เลยเงียบไปไม่มีผใชู้้งานต่อเนื่อง
วันนี้ได้มาครบพร้อมคู่มือ


หลังจากสาธิตการใช้งานให้ดูเรียบร้อย
ท่าน ศน.ทศพล ได้ ตรวจเยี่ยมชมห้องเรียนและถานที่
ให้กำลังใจคณะคณะครูที่ได้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการฎิบัติงานให้เห็นสิ่งใหม่ๆ เสมอในทุกครั้งที่คณะ
ศน..มาตรวจเยี่ยม
เวลา 15.00 น. คณะศึกษานิเทศเขต นำโดยท่าน ศน.ผดุงเกียรติ
เดินทางกลับ

ขอบคุณท่านศน.ทศพล กล่าวชมเชยให้กำลังใจการปฏิบัติงานห้องคอมพิวเตอร์

.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 14 มิถุนายน 2549