องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัวมอบทุนการศึกษา

16 มิถุนายน 2546เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
นำโดย รองนายก อบต.มอบทุนการศึกษาใ้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
จำนวน 27 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)


ตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


จนถึงชั้น ป.1


ผู้อำนวยการกิตติชัยเป็นเกียริฺให้กับเด็ก


นักเรียนที่ได้รับทุนคือนักเรียนที่เรียนดี
องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน
ในหลายด้านด้วยดีเสมอมา
.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 16 มิถุนายน 2549