สืบสานโครงการ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"

เื่พื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
17 - 27 กรกฏาคม 2549

ปกติในทุกๆ วันก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย นักเรียนทุกคนของเราต้องแปรงฟันอยู่แล้ว
แต่ช่วงนี้เน้นเป็นพิเศษ ด้วยวัตถุประสงค์ดังที่กล่างข้างบน


คุณครูเรไร ผู้รับผิดชอบดูุแลด้านสุขภาพนักเรียน มาแนะนำย้ำให้นักเรียน
ฝึกปฎิบัติให้เป็นนิสัย


และคุณครูท่านอื่นมาช่วยกันเป็นพิเศษในวันนี้ (หลังสุด คุณครูอัญชลี)


แปรงฟันด้วยยาสีฟัน พร้อมเสริมด้วยยากำจัดลดเชื้อแบคทีเรีย


สภาพอ่างแปรงฟัน


คุณครูสัญญา รัตนบำรุงก็มาช่วยให้กำลังใจเด็กๆสะอาดจริงเปล่า..........................................................................................................
งานสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน : คุณครูเรไร ทองสามสี
.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 19 กรกฎาคม2549