ซ้อมวอลเลย์บอล

18 สิงหาคม 2549

11 - 15 กันยายน จะมีการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน สหพัฒนา
ช่วงนี้ฝ่ายกีฬาจะซ้้อมฝึกกีฬาทุกวันหลังเลิกเรียนแล้ว


ด้านกีฬาวอลเลย์บอลระดับประถม มีคุณครูเดือนเพ็ญ กันนะเป็นผู้รับผิดชอบ


ดูแลฝึกซ้อมทุกวัน

ข่าวจากเวบบอร์ด
http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=newkarien2&id=629

..............................................................................................
งานกิจกรรมกีฬา : คุณครูเดือนเพ็ญกันนะ : โค๊ชวอลเลย์บอล
.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 18 สิงหาคม 2549