ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2549

14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00 น.
สาระสำคัญ
ชี้้แจงข่าว - แจ้งผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1


คุณครูสัญญา กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง


ผู้อำนวยการ เปิดการประชุม


ผู้ปกครอง


ครูประจำชั้น แจกและแจงสมุดประจำตัวนักเรียน ชี้แจงผลการเรียนของนักเรียน


ครูสมพงษ์ ประจำชั้น ป.4 แจ้งอธิบายให้ผู้ปกครองทราบ และแจกสมุดประจำตัวนักเรียน


คุณครู อรรถอนนต์ ประจำชั้น ม.3


คุณครูเดือนเพ็ญกับนักเรียนและผู้ปกครองชั้น ป.1


ผู้ปกครองดูผลการเรียนสดๆ


ซักถามเปรียบเทียบกับบุตรในความปกครอง


เขียนแสดงความคิดเห็นกันสดๆ ตรงนั้น ไม่มีการเมคโดยเด็กลับหลัง


ทำไมวิชานี้ติด "ร" หือ...ผู้ปกครองสงสัย แล้วถามนักเรียน


ลูกฉันติด 4 สองตัว นอกนั้น 3 หมด..

ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนแล้วเขียนความคิดเห็นลงในสมุดประจำตัว (ป.05) มอบให้ครู

การประชุมสิ้นสุดเวลา 11.30 น.
.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 14พฤศจิกายน 2549