นักกีฬาทีมลุย"จอมบึงเกมส์ 49

21 พฤศจิกายน 2549 เปิดเกมส์ ฤดูกาลระดับอำเภอ โรงเรียนของเราส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันหลายรายการ โรงเรียนเราเป็นโีรงเรียนระดับมัธยมที่มีขนาดย่อมที่สุดในอำเภอ
การฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมเกมทำกันอย่างเต็มที่ ถึงแม้คาดว่าจะได้รางวัลมาน้อยกว่าใครก็ไม่มีผลบั่นทอนกำลังใจ
แต่ถ้าเราสามารถคว้ามาได้ซักเรียญหรือรางวัล ถึงแม้จะเป็นทองแดง เราก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่เราก็ได้ร่วมเกมต่อสู้ชิงชัย อย่างสมศักดื์ศรี
นี่คือลูกหลานรุ่นนี้ของเรา หลายคนอยู่กับเรามาถึง 9 ปี ปีนี้คือปีสุดท้ายที่เขาเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
ขอให้นักกีฬาของเราประสบความสำเร็จนำเหรียญหรือรางวัลมาอวดน้องๆ และบอกน้องว่า
ต้องเก่งกว่าพี่ให้ได้นะ......


ฟุตซอล


ฟุตบอลชาย


ฟุตบอลหญิง


ตะกร้อชาย..แชมป์กลุ่ม


ตะกร้อหญิง


เปตองชาย


เปตองหญิง...แชมป์กลุ่ม

คณะครูผู้ดูแลการฝึกซ้อม
คุณครูสมพงษ์ สุขมาก, คุณครูสำอาง บรรเทิงจิตร, คุณครูอรรถอนนต์ กองแก้ว,
คุณครูศิริ อุ่นเรือน, คุณครูสามารถ วัดบัว
ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน อำนวยการฝึก
ครูสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ

.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 20 พฤศจิกายน 2549