๕ ธันวามหาราช 2549
4   ธันวาคม 2549 เวลา 8.00 น. คณะนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนร่วมทำพิธีถวายพระพร

ประธานนักเรียนผู้นำทำพิธี


เปิดกรวย


กล่าวถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


ช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะครูนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์
เนื่องในงานพิธีวันที่ 5 มหาราช


ฝีมือนักเรียน

ชมภาพกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม>>>

คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ประสานงานดำเนินการ

ครูสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ

.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 4 ธันวาคม 2549