๕ ธันวามหาราช 2549
5  ธันวาคม 2549 เวลา 8.00 น.
ชาวบ้าน,คณะนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนร่วมทำพิธีถวายพระพร


ผู้อำนวยการกิตติชัยเปิดกรวย


ผู้อำนวยการกิตติชัยกล่าวถวายพระพร


ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี


คณะนักเรียนและครู


ลงนามถวายพระพร


นักเรียนลงนามถวายพระพร


ชาวบ้าน,นักเรียน ครู และผู้อำนวยการใส่บาตร


วันนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทอดผ้าป่าด้วยช่วงบ่าย


คณะกรรมการมอบซองผ้าป่ากับท่าน ผอ.


พร้อมกันนี้มีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์ระดับตำบล


14.00 น.นายครรลอง ยุทธิชัย นายอำเภอมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า


มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินสร้างรั้ว


คุณหมอเวียน พรหมมินทร์ รับเกียรติบัตรจากท่านายอำเภอ


ผู้อำนวยการวิเชิญ คำประดิษฐ์ โรงเรียนวัดหนามพุงดอ อ.เมือง
นำคณะครูมาร่วมทอดผ้าป่าและเป็นเกียรติในพิธี


ผู้ใหญ่พิชัย ศิลปขัย ผู้ใหญ่หมู่ 4 บเ้านหนองนกกะเรียน
นำพระอธิการชาญ ยสชาโต เจ้าอาวาสวัดหนองนกกะเรียนทอดผ้าป่า


14.40 เสร็จพิธี คณะ ส.อบต.รางบัว นำโดยท่านมุก ดาวตึงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย )
นายก อบต.ส่งท่านายอำเภอขึ้นรถ
ยอดเงินผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียน แปดหมื่นบาทเศษ

<<<ชมภาพนักเรียนถวายพระพร เมื่อวันที่ 4

คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ประสานงานดำเนินการ

ครูสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

.................................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน    5 ธันวาคม 2549