ตีเส้นถนนโรงเรียน
เสาร์ 16  ธันวาคม 2549 เวลา 9.30 น.
ถนนสายนี้ได้รับความกรุณาจาก อบต.รางบัวมาเกือบปีแล้ว แต่ยังไม่มีเส้นสายสัญลักษณ์ใดๆ

ครุฝ่ายงานสถานที่เพิ่งมีโอกาสเริ่มดำเนินงานวันนี้เริ่มแต่เช้า โดยมีนักเรียน ม.2 สองคนมาช่วยเหลือ


เส้นสายสัญลักษณ์ต่างๆ จะช่วยให้เด็กได้เคยชินกับระบบจราจรได้ดีอย่างหนึ่ง
จะประกอบไปด้วยเส้นแบ่งครึ่ง เส้นโค้งห้ามแซง สัญลักษณ์ขอบถนนขาวแดงห้ามจอด
และขาวดำจอดได้ชั๋วขณะ อีกทั้งป้ายเตือนต่าง


จนถึงเย็นได้เส้นกลางถนน 100 เมตร ขอบถนนขาวแดงนิดหน่อย
ขาวดำอีกหน่อย และป้ายพื้นถนนเตือนหยุดก่อนออกโรงเรียน
โดยใช้สีพลาสติก เพราะสีจริงสะท้อนแสงราคาแพงมากและไม่รู้ว่ามีขายที่ไหน
งานสำเร็จตามนี้เพราะสี 1 แกลลอนครึ่งหมดลงเท่านี้


ภาพเป็นข่าว: บรรยากาศสดใสเมื่อวันเรียนปกติ
ช่วงพักกลางวันจะมานั่งประชุมเป็นกลุ่มๆ แบบนี้ประจำ เรื่องอะไรกันน๊า..


ภาพเมื่อวันศุกร์
เนื่องจาก วันที่ 19 - 21 ธันวาคม ทางที่ว่าการอำเภอจอมบึง จะมีงานฉลองพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 และในช่วงภาคกลางวันจะมีการประกวดกิจกรรมของนักเรียน
กิจกรรมหลักอย่างหนึ่งคือการวาดภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงาน
ปีนี้ผู้อำนวยการกิตติชัย มอบให้คุณครูอัญชลี และคุณครูเรไร เป็นผู้ดูแลส่งนักเรียน
เข้าประกวด ก็ต้องมีการฝึกทดสอบเตรียมพร้อม โดยมีครูประดิษฐ์ ช่วยแนะนำอีกท่าน


ปีนี้เราส่ง 2 ระดับคือระดับ 2 และ 3
นักเรียนตั้งใจฝึกเพื่อเข้าหาประสบการณ์ที่ดี ถ้าได้รางวัลก็จะนับเป็นเกียรติยศ
ให้กับตัวเองและโรงเรียน
ฝ่ายข่าว ขอเอาใจช่วยและสนับสนุนทุกอย่างเต็มที่่

...........................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน   16 ธันวาคม 2549 karieannet@hotmail.com