สายสัมพันธ์รวมใจชุมชนพัฒนาการศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
นำโดยท่านกำนันใหม่ บุญรอด ประธานที่ปรึกษา ประธานบริหารบริษัทเอสทีพี จำกัด
ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ เพื่อจัดหาเงินมอบให้โรงเรียนพัฒนาศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน โดยดำเนินการจัดงานทานเลี้ยงโต๊ะจีน จำนวน 130 โต๊ะ
ผู้ช่วยประมูล และคุณหมอเวียน รับลงทะเบียน


คุณโก๊ะ ผู้จัดการ"สิงหรัตน์ฟาร์ม กรรมการในงาน


คุณครูเดือนเพ็ญ และคุณครูสำเนียง กรรมการรับลงทะเบียน


ผู้ช่วยมานะ และ ส.อบต.สุเมธ กรรมการในงาน


ซ้ายสุด ส.อบต.สนั่น กลาง ส.อบต.วิชาญ และคณะกรรมการจัดงาน


จากซ้ายสุด ผู้ใหญ่พิชัย ศิลปชัย คุณครูศิริ
ผู้ช่วยมานะ ส.อบต.พู เสียงเพราะ และส.อบต.สมศักดิ์ แป้นชาติ


คุณครูอัญชลี รับลงทะเบียน


คุณครูเรไร ทองสามสี ผู้ฝึกซ้อมการแสดงรำถวายพระพร บนเวที
พร้อมนักเรียนนักแสดง


ตัวแทนบางส่วนคณะกรรมการขึ้นโชว์ตัวบนเวที


คุณหมอเวียนพรหมมินทร์ ผู้ประสานงานคณะกรรมการกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ในการจัดงาน


กำนันใหม่ บุญรอด มอบช่่อดอกไม้ให้กับ ผอ.กิตติชัย วงษ์ปาน ผอ.คนเก่าของโรงเรียน


และมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน


ท่านกำนันใหม่ บุญรอดกล่าวความรู้สึกที่เกียวข้องในการจัดงาน


ผอ.วิชัยกล่าวต้อนรับแขกและเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียน


ผอ.กิตติชัย กล่าวชื่นชมยินดี ในความสำเร็จในการจัดงานวันนี้


รองประธานสภาจังหวัดราชบุรีมอบเงินช่วยเหลือ


สมาชิกสภาจังหวัด คุณสมนึก วิจิตรโสภณ มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน


สจ.ราชบุรีอีกท่านกล่าวปราศัย


ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี
กล่าวปราศัย และมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดงบนเวที่ทุกคน
คนละ 100 บาท รวม 2,000 บาท


การแสดงที่สวยงามประทับใจของนักเรียนชั้นประถม คุณครูเรไรเป็นผู้ฝึกรำชุดนี้


ความสามารถที่น่ารักสนุกๆ ของนักเรียนชั้นป.1 ฝึกโดยคุณครูเดือนเพ็ญ

ในนามของนักเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและคุณครูทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินการจัดงานจนประสบผล
สำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพื่อสรรค์สร้างให้เด็กนกกะเรียน
ตัวเล็กๆ ได้มีสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนในเมือง อันจะนำไปสู่การเรียรรู้ที่ดียิ่งขึ้น
ไม่น้อยหน้าโรงเรียนใดๆ ในระดับเดียวกัน
...........................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  10 กุมภาพันธ์ 2550 karieannet@hotmail.com