มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบสิ่งของเพื่อการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้นำ โ๊ต๊ะ เก้าอี้ และตู้คุรุภัณฑ์ ของใช้แล้วที่ยังใช้งานได้ดีมามอบให้โรงเรียน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน



13.30 น.รถบรรทุกของเดินทางมาถึง


คุณครูสำอาง ดูแลนักเรียนช่วยกันยกของลงจากรถ




คณะครูดูแลให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่นำของมาให้ แทนท่าน ผอ.วิชัย
ซึ่งติดการประชุมที่เครื่อข่าย


เป็นเก้าอี้เล็คเชอร์ 1 ชุดใหญ่


ตู้เก็บเอกสารและคุรุภัณฑ์ สภาพใช้งานได้ดี มีชำรุดเรื่องกุญแจล๊อกเท่านั้น
และโต๊ะปฏิบัติการ (ซ้าย) ที่สมบูรณ์ และนอกจากนี้ยังมี แอร์วางพื้นเก่าไว้สำหรับศึกษา
หรือแก้ไขใช้งานต่อไปอีก สองชุด

ทางโรงเรียนขอบคุณในความกรุณาของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์เป็นอย่างสูง
ทั้งนี้จากการติดต่อประสานงานของท่านผู้อำนวยการ สมชาย งามยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา ชลบุรี


..........................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  12 กุมภาพันธ์ 2550 karieannet@hotmail.com