การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่หัวหิน
16 กุมภาพันธ์ 2550
มูลนิธศุภนิมิติแห่งประเทศไทย
ได้เปิดประชาสัมพันธ์งานกิจการที่ Hun Hin Market Village
ด้วยการจัดเวทีให้ นักเรียน ในความอุปการะได้แสดงความสามารถให้ชาวต่างประเทศได้เห็น
ด้วยปัจจุบัน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชาวต่างประเทศ ทัวร์และพักผ่อนมาก
ทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมเช่นแสดงความสามารถต่าง เกมเล็กๆ พร้อมแจกรางวัลให้กับนักเรียน

นักเรียนในความอุปการะที่มาร่วมกิจกรรมนั้นมีตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยนักศึกษา จากหลายๆ จังหวัด

ด้วยความสามารถด้านนาฏศิลป์ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
มูลนิธิจึงได้มอบมายให้โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนเป็นตัวแทนในการแสดงผู้อำนวยการวิชัย จุ้ยนิ่ม ได้นำคณะนักเรียนพร้อมครูฝึกและครูผู้ดูแลเดินทาง
มาแสดงกิจกรรมในงาน


ผู้ประสานงานจัดการทั้ง 3ท่าน
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิต อำเภอจอบึง


คุณครูเรไร ทองสามสี ครูผู้ฝึก (แถวบนขวา) คุณรำพึง ช่างแต่งหน้า
คุณครูุสัญญา รัตนบำรุง และ คุณครูอัญชลี เกิดฤทธิ์ ผู้ดูแลนักเรียน


ซ้ายสุด คุณครูศิริ อุ่่นเรือน ผู้ประสานงานมูลนิธิฯฝ่ายโรงเรียน นั่งชม
การแสดงพร้อมกับชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจ


บริเวณเวที จะมีกิจกรรมทุกวัน ตลอดช่วงตรุษจีน


เกมตอบปัญหาแจกรางวัล


การแสดงของนักเรียนของโรงเรียนจากจังหวัดเพชรบุรี


มีทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าชม


การแสดง "รำอวยพร" ของโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน


ด้วยลีลาความสามารถที่อ่อนหวานสวยงาม แสดงถึงความรู้สึกที่ต้องการ
ให้ผู้ชมหรือผู้ที่รับอวยพรได้รับรู้อย่างประทับใจ


และการแสดง "รำสี่ภาค" ด้วยชุดการแต่งกายและลีลาที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอก
ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนถึงพื้นภาคที่ดำรงชีวิตอยู่ และความกลมกลืนในความเป็นไทย
ไปพร้อมๆ กัน

ชมภาพเก็บตกสนุกๆ ที่นี่ >>>..........................................................................................................
ข่าวโดย : สารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  16 กุมภาพันธ์ 2550 karieannet@hotmail.com