บ๊ายบาย....กะเรียน 49
นับจากปี 2538 .....รวม 11 ปี


ทุกเวลา ทุกวัน ทุกเดือนปี...ที่ี่นี่ .............เราคือเพื่อน.และ..เป็นลูกของคุณครู


จากตัวเล็กๆ........ จนถึงวัย....ที่หัวใจสู้.....ที่นี่คือ....บ้านที่สอง


ถึงเวลาต้องก้าวไป................ คงรักอาลัยกับคุณครูทุกคนที่สอนไว้.... ตรึงใจชั่วนิรันดร์


วันนี้คือครั้งสุดท้ายหน้าเสาธง ...................11 ปีที่ร้องเพลงชาติที่นี่


ความดี ประทับไว้ ............หัวใจเดียวกัน................ นกกะเรียน 49

ถึงจะเดิบใหญ่วัยไหน ..แต่ในหัวใจของครู ....นกกะเรียนทุกคนคือลูกตัวเล็กๆ ในใจครูเสมอ
ขอให้โชคดีก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวืตทุกคน....
.ครูนกกะเรียน ...........................................................................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  17 มีนาคม 2550 karieannet@hotmail.com