ผู้ว่าราชบุรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่หนองนกกะเรียนนายวงศักด์ สวัสดิพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปลูกป่าโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ณ วัดหนองนกกะเรียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 10 ไร่
โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ร่วมกับ บริษัท อีซูสุแสงฟ้า จำกัด
อาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2550


ผู้จัดการบริษัท อีซูสุแสงฟ้าจำกัด กล่าววัตถุประสงค์


เจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทอีซูสุ แสงฟ้า ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

นายวิชัย ทวีชัย องอธิบดีกรมอุทยาน กล่าวรายงาน


นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนร่วมปลูกป่า


ดุริยางค์ของโรงเรียนคุรุราษฎร์ฯ จอมบึง มาบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา


นายวงศักดิ์ สวัสดิพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
กล่าวเปิดงาน


ท่านผู้ว่าวงศ์ศักดิ์ ปลูกต้นไม้


ท่านรองอธิบดีกรมอุทยานปลูกต้นไม้


หัวหน้าสวนป่าวรรณคดีภาคกลาง ปลูกต้นไม้


ในส่วนของชาวบ้าน
ส.อบต.วิชาญ ดวงปิ่นคำ


คุณผัด พรหมมินทร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน
โรงเรียน บ้านหนองนกกะเรียน


ส.อบต. สมศักดิ์ แป้นชาติ


ชาวบ้านและคณะเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน


คุณใหม่ บุญรอด
กำนันตำบลรางบัว


คณะเจ้าหน้าที่สำคัญในงาน.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  17 มิถุนายน 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com