หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ป่าไม้ กรมป่าไม้ ร่วมกับชาวบ้านและนักเรียน
ปลูกป่าิที่โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน27 มิ.ย.50 หน่วยส่งเสริมและเผยแพร่ป่าไม้ ร่วมกับชาวบ้านและนักเรียน
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่โรงเรียนี่หนองนกกะเรียนหัวหน้าหน่วย


นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


บริเวณชายถนนข้างสวนป่า


ชาวบ้านร่วมขุดหลุมปลูกป่า


ต้นราชพฤกษ์


ผู้ปกครอง


เสริมภายในสวนป่า


ผอ.วิชัย ปลูกต้นไม้


โตโยต้าจอมบึงร่วมด้วย (เสื้อแดง)


คุณตาคุณยาย


ชายขอบถนนด้านทิศใต้
ชมภาพ TOYOTA จอมบึง ร่วมปลูกป่า และมอบทุน >>>.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  27 มิถุนายน 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com