โตโยต้ามอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน


บริษัท โตโยต้าเจริญค้า จำกัด สาขาจอมบึง นำโดยผู้จัดการฝ่ายขายร่วมปลูกป่าที่โรงเรียน
และมอบทุนและอปุกรณ์การศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 27 มิ.ย. 50


เช้า... ผู้จัดการ (เสื้อแดงขวา) ร่วมปลูกป่าที่บริเวณโรงเรียน


พร้อมกับนักเรียน


ที่ชายรั้ว พร้อมกับคุณครูศิริ


พี่จากโตโยต้า คนที่น่ารักที่สุดของนักเรียน


ช่วยน้องปลูกต้นไม้


ผู้จัดการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียน


ผู้จัดการ กล่าวจุดประสงค์ กับนักเรียน


หัวหน้าส่งเสริมมป่าไม้กล่าวเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


พี่ๆ จากโตโยต้า พาน้องๆ นกกะเรียนเล่นเกม


เกมสนุกสนาน


ตัวเล็กปาเป้า รับรางวัล


ผอ.วิชัยกล่าวขอบคุณ


ประธานนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะจาก โตโยต้า จอมบึง

กรมป่าไม้ พร้อมด้วยชาวบ้าน และ นักเรียนปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  27 มิถุนายน 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com