โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์คอมโรงเรียนได้จัดซื้อคอมใหม่ใใช้ในกิจการโรงเรียนโโยเงินงบปรมาณ 70,000 บาท
โดยเครื่องแรกเ็ป็้น พีซีเดสทอป ใช้สำหรับงานธุรการโรงเรียน
เป็นคอมพิวเตอร์แบนด์เนม ACER

CPU : cor2_ RAM : 1024 m_ HD : 160 G
CDRW   จอ 19"Wชิ้นที่่ 2 เป็นโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 70 นิ้วยี่ห้อ ACER
ชิ้นที่ 3 เป็นโน๊ตบุ๊ค ACER ASPIRE
AMD Turion 64x2 1.9G
Ram : 1024 m - HD 160 G
ใช้สำหรับงานทั่วไปในโรงเรียน.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  1 ตุลาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com