ทหารพบปะพูดคุยกับนักเรียนเรื่องความมั่นคง8 ตุลาคม 2550 เวลา 8.30 น. จ.ส.อ.บุดดี มุลทา
กองร้อยเฉพาะกิจที่ ๒ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
ได้เดินทางมาพบปะกับนักเรียน


ได้พูดคุยกับนักเรียนให้ระวังภัยต่าง วัตถุต้องสงสัย
มีเหตุการณ์หรือพบสิ่งไม่น่าไว้วางใจ ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน


พบปะพูดคุยกับคุณครูศิริ และ ผอ. วิชัยก่อนเดินทางกลับ


.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  8 ตุลาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com