บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด มอบคอมให้โรงเรียน


9 ตุลาคม 2550 บริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด ที่รู้จักกันในนาม โรงไฟฟ้าราชบุรี
ได้มอบคอม PC DESKTOP จำนวน 2 ชุด
อัประกอบไปด้วย เครื่องคอมพร้อมโต๊ะเก้าอี้


สเปคคอมคร่าวๆ คือ
CPU : pentiam 4 3000 M
RAM : 512 m
HD : 80 G
Mb : ECS All in

รวมมูลค่าประมาณ 40,000 บาท

คณะครูได้ตรวจสภาพรับมอบเรียบร้อย จะได้จัดเข้าใช้ในงานกิจการโรงเรียนต่อไป


.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  9 ตุลาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com