ซื้อคอมมือสองเพิ่มเติม


ด้วยคอมพิวเตอร์ยังมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะให้เด็กเรียน
อีกทั้งเครื่องเก่าชำรุดลงไปมาก
ครูประดิษฐ์ จึงตัดสินใจซื้อเพิ่ิมอีกตามความจำเป็นที่เด็กต้องใช้

เครื่องนี้เฉพาะเคส เพนเที่ยมทรี 933 เม็ก แรม 128 m HD 20 G
จุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนโดยใช้โปรแกรมวินโดว์เอ็กพีได้ทั่วถึงขึ้น
ราคา 1,900 บาท


ชุดนี้ทั้งชุด(รวมจอ) เพนเที่ยมทรี 933 M  ram 252m  HD 20G  จอ CRT 17 นิ้ว
ราคา 3,700 บาท
ซื้อจากฟอร์จูนทาวน์ กทม.

รวม 5,600 บาท ครูประดิษฐ์จ่ายด้วยเงินตัวเอง
.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน27 ตุลาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com