ประชุมเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.


29 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00 น.
ผอ.วิชัยประชุมครูเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2550 นี้
จะมีคณะกรรมการภายนอกประเมินประสิทธิภาพเป็นครั้งที่สอง
คณะครูทุกท่านเข้าประชุมรับทราบงานรับผิดชอบโดยพร้อมเพียง
.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน  29 ตุลาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com