ทัศนศึกษาประจวบฯ


 

23 พฤศจิกายน 2550

ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ


อุทยานสัตว์ืน้ำที่หว้ากอ


สวนผีเสื้อที่หว้ากอ


เจ้าหน้าที่สวนผีเสื้อบรรยายเรื่องผีเสื้อ


รับประทานอาหารเช้าที่หาดหว้ากอ


ถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอุทยานวิทยาศสาสตร์หว้ากอ


ที่อ่าวมะนาว


บูชาหลวงปูทวดที่หวัดห้วยมงคล


รูปหล่อหลวงปู่ทวด
.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 23 พฤศจิกายน 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com.................................................