วันพ่อ 50


5 ธันวาคม 2550

8.30 น .ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม เริ่มพิธีถวายพระพร


คระครูผู้ปกครองถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี


พระสงฆ์ในพิธี


ตักบาตร


ผู้ปกครองตักบาตร


ผู้ปกครองลงชื่อถวายพระพร


รับพรพระหลังจากถวายปัจจัย


ประธานกรรมการสถานศึกษา คุณผัด พรหมมินทร์
มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 5 ธันวาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com
.................................................