ผอ.เขตเยี่ยมโรงเรียน


20 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น.

ผอ.สพท.รบ.1 และรองผอ.เขต.1 แวะเยี่ยมโรงเรียน


ผอ.วิชัย จุ้ยนิ่ม ให้การต้อนรับ


แวะเยี่ยมชั้นประถมศีกษาปีที่ 3


เยี่ยมชมนักเรียนชั้น ป.2


ดูความสามารถของนักเรียน


ให้คำแนะนำกับนักเรียน


นักเรียนป.1 อ่านหนังสือให้ท่านผอ.ฟัง


รองผอ.เขต เข้าเยี่ยมนักเรียน


นักเรียนป.1 อ่านหนังสือ


ทักทายนักเรียน


เดินชมห้องเรียนพิเศษ


รองผอ.เขต ดูนักเรียนที่ห้องสอนภาษาอังกฤษ


ผอ.เขต ถามไถ่นักเรียน


กับคุณครูอัญชลีที่ ห้องซาวด์แล็ป


ที่ห้องเรียนภายนอก


ชมผลงานที่เด็กกำลังปฎิบัติ

รองผอ.สพท.รบ.1


ผอ.เข้าเยี่ยมทักทายชั้น ม.2


ผอ.สพท.รบ.1


รองชมผลงานนักเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์


ผอ.ดูนักเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์


ผอ.แนะนำเวบไต์์ช่วยสอนภาษา

.................................................ครูประดิษฐ์รายงาน........................................................
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 20 ธันวาคม 2550 karieannet@hotmail.com
http://www.kariean.com
.................................................